pátek, 27 březen 2020 11:04

S ohledem na stávající situaci s krizovým stavem odkládáme otevření zahrady pro veřejnost.

úterý, 24 březen 2020 09:30

Chtěli bychom poděkovat maminkám a dalším ochotným lidem, kteří nám ušili a dodali roušky.

Moc jste nám pomohli.

pondělí, 16 březen 2020 12:31

Vážení rodiče,

od 17. 3. 2020 budou uzavřeny všechny mateřské školy ve městě Hodonín. Naše mateřská škola Družstevní čtvrť bude otevřena pouze dětem, jejichž rodiče pracují ve složkách Integrovaného záchranného systému. Maximální počet dětí ve třídě bude 15. Do mateřské školy bude při příchodu či vyzvednutí dítěte vpuštěn pouze jeden rodinný příslušník. Prosíme Vás o respektování a ohleduplnost. 

Žádáme rodiče, kteří přivedou své dítě, aby přicházeli do prostor mateřské školy s rouškou.

 

Děkujeme

pondělí, 16 březen 2020 09:01

Mateřská škola oznamuje, že z důvodu mimořádné situace nebude od 17. 3. 2020 do odvolání vařit pro cizí strávníky.

Děkujeme za pochopení

čtvrtek, 05 březen 2020 08:39

Zápis dětí

do Mateřské školy Hodonín, Družstevní čtvrť 3149, příspěvková organizace

na školní rok 2020 – 2021

se uskuteční v úterý 12. května a ve středu 13. května v době od 8:00 do 15:30 hod. v budově MŠ Družstevní čtvrť 3149

Rodiče si přinesou k zápisu vyplněnou žádost o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání s potvrzením od lékaře, rodný list dítěte a občanský průkaz. Tiskopis žádosti si mohou stáhnout na webových stránkách školy www.mspestrokvitek.cz nebo si jej vyzvednout na budově Družstevní čtvrť v ředitelně školy, na budově Žižkova v kanceláři zástupkyně školy od 27. dubna 2020. Do žádosti uveďte datum přijetí dítěte ke dni 1. 9. 2020. U dětí se speciálními vzdělávacími potřebami je potřeba doložit doporučení školského poradenského zařízení.

Na webových stránkách jsou uvedena i kritéria přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání.

Rodiče u zápisu získají informace o mateřské škole, dozvědí se bližší informace o podmínkách přijetí svého dítěte do mateřské školy.

V době zápisu budeme mít DNY OTEVŘENÝCH DVEŘÍ.

Těšíme se na Vás a na Vaše děti.

čtvrtek, 05 březen 2020 08:37

Povinné předškolní vzdělávání

Od počátku školního roku, který následuje po dni, kdy dítě dosáhne pátého roku věku do zahájení povinné školní docházky.

Děti narozené od 1. 9. 2013 do 31. 8. 2015.

Zákonný zástupce dítěte je povinen přihlásit dítě k zápisu k předškolnímu vzdělávání.