středa, 02 červen 2021 06:14

Mateřská škola Hodonín, Družstevní čtvrť 3149, příspěvková organizace

 

Seznam přijatých dětí na školní rok 2021/2022

 

registrační číslo

výsledek

  registrační číslo

výsledek

MŠ – DR – 4/2021

přijat/a

MŠ – DR – 42/2021

přijat/a

MŠ – DR – 5/2021

přijat/a

MŠ – DR – 43/2021

přijat/a

MŠ – DR – 7/2021

přijat/a

MŠ – DR – 46/2021

přijat/a

MŠ – DR – 9/2021

přijat/a

MŠ – DR – 47/2021

přijat/a

MŠ – DR – 11/2021

přijat/a

MŠ – DR – 48/2021

přijat/a

MŠ – DR – 12/2021

přijat/a

MŠ – DR – 49/2021

přijat/a

MŠ – DR – 13/2021

přijat/a

MŠ – DR – 50/2021

přijat/a

MŠ – DR – 14/2021

přijat/a

MŠ – DR – 52/2021

přijat/a

MŠ – DR – 15/2021

přijat/a

MŠ – DR – 55/2021

přijat/a

MŠ – DR – 17/2021

přijat/a

MŠ – DR – 57/2021

přijat/a

MŠ – DR – 19/2021

přijat/a

MŠ – DR – 58/2021

přijat/a

MŠ – DR – 20/2021

přijat/a

MŠ – DR – 60/2021

přijat/a

MŠ – DR – 21/2021

přijat/a

MŠ – DR – 61/2021

přijat/a

MŠ – DR – 23/2021

přijat/a

MŠ – DR – 62/2021

přijat/a

MŠ – DR – 24/2021

přijat/a

MŠ – DR – 63/2021

přijat/a

MŠ – DR – 25/2021

přijat/a

MŠ – DR – 64/2021

přijat/a

MŠ – DR – 29/2021

přijat/a

MŠ – DR – 65/2021

přijat/a

MŠ – DR – 30/2021

přijat/a

MŠ – DR – 66/2021

přijat/a

MŠ – DR – 32/2021

přijat/a

MŠ – DR – 67/2021

přijat/a

MŠ – DR – 34/2021

přijat/a

MŠ – DR – 68/2021

přijat/a

MŠ – DR – 35/2021

přijat/a

MŠ – DR – 70/2021

přijat/a

MŠ – DR – 36/2021

přijat/a

MŠ – DR – 73/2021

přijat/a

MŠ – DR – 38/2021

přijat/a

MŠ – DR – 74/2021

přijat/a

MŠ – DR – 40/2021

přijat/a

 

V Hodoníně dne 2. 6. 2021

 

Mgr. Dana Slámová

ředitelka mateřské školy

 

Informativní schůzka pro rodiče nově přijatých dětí

 

Ve středu 23. června 2021 v 15:00 hod. ve třídě „Modrá pomněnka“ na budově Družstevní čtvrť se uskuteční

informativní schůzka pro rodiče nově přijatých dětí.

Rodiče získají podrobnější informace o provozu a organizaci mateřské školy, o zařazení dětí  do jednotlivých tříd.

Přijďte, prosím, bez dětí a pouze jeden z rodičů.

Děkujeme

 

 

středa, 26 květen 2021 08:23

Rodiče dětí, které nastoupí od 1. 9. 2021 do 1. třídy ZŠ v Hodoníně, budou mít možnost si podat žádost o poskytnutí finančního daru k pokrytí nákladů spojených s nástupem dítěte do 1. třídy ZŠ.

Žádost podává žadatel na oddělení školství a mládeže odboru sociálních věcí a školství.

Termín pro podání žádosti je od 1. 7. do 31. 8. 2021.

 

čtvrtek, 20 květen 2021 13:34

Žádáme rodiče o spolupráci při zajištění bezpečnosti dětí a zaměstnanců mateřské školy v souvislosti s opakovanou hrozbou útoku na školní zařízení:

 • Do budovy vcházejte jednotlivě.
 • Do budovy nepouštějte cizí osoby.
 • O pohybu podezřelých osob informujte, prosím, zaměstnance mateřské školy.

                                                              Děkujeme

čtvrtek, 20 květen 2021 13:32

Zahrada pro veřejnost bude otevřena od 1. 6. 2021.

úterý, 04 květen 2021 06:27

Mateřská škola bude otevřena od 10. 5. 2021 pro všechny děti za daných hygienických opatření.

Chtěli bychom požádat rodiče, aby nám pomohli zvládnout hygienické podmínky k zajištění provozu.

Děkujeme

Podmínky provozu MŠ

 • Pro všechny osoby nacházející se před budovou a v budově školy platí povinnost zakrytí úst a nosu respirátory (standarty dle MO MZd).
 • Děti nemají povinnost nosit roušky.
 • Děti nemají povinnost se testovat.
 • Dítě bude přivádět a odvádět pouze jedna doprovázející osoba.
 • Do budovy mateřské školy se bude vstupovat jednotlivě.
 • Doprovázející osoba se v prostorách mateřské školy i zahrady MŠ zdržuje pouze po nezbytně nutnou dobu.
 • Při vstupu do budovy mateřské školy je nutná dezinfekce rukou.
 • Dítě musí mít v šatní skříňce v sáčku dvě náhradní roušky.
 • Nikdo s příznaky infekce dýchacích cest, které by mohly odpovídat známým příznakům COVID-19 (zvýšená tělesná teplota, kašel, náhlá ztráta chuti a čichu, jiný příznak akutní infekce dýchacích cest) nesmí do školy vstoupit.

Provoz tříd od 10. 5. 2021

MODRÁ POMNĚNKA

6:00 – 16:00

ŽLUTÁ PAMPELIŠKA

7:30 – 15:30

RŮŽOVÁ RŮŽIČKA

7:30 – 15:30

ČERVENÝ VLČÍ MÁK

7:00 – 16:00

ZELENÝ ČTYŘLÍSTEK

7:00 – 16:00

ORANŽOVÝ TULIPÁN

7:00 – 16:00

BÍLÁ KOPRETINA

6:00 – 16:00

 

Chtěli bychom požádat rodiče, zda by mohli přivádět a odvádět děti pouze do své třídy podle provozu tříd.

Děkujeme

 

čtvrtek, 29 duben 2021 12:12

Vážení rodiče,

provoz mateřských škol Města Hodonína v měsících červenci a srpnu 2021 bude zajištěn následovně:

 

Mateřská škola

 

Termín provozu

MŠ Lužní

1. 7. – 16. 7. 2021

MŠ Mozaika

19. 7. – 30. 7. 2021

MŠ Družstevní čtvrť

2. 8. – 6. 8. 2021

MŠ Jilemnického

9. 8. – 20. 8. 2021

 

Prázdninový provoz začíná dnem 1. 7. 2021.

Mateřské školy budou uzavřeny od 23. 8. – 31. 8. 2021.

Školní rok 2021/2022 začíná dnem 1. 9. 2021.

pátek, 19 březen 2021 13:34

Vážení rodiče,

z důvodu uzavření mateřské školy je výše školného za měsíc březen stanovena na 0 Kč.

Výše školného za měsíc duben je stanovena na:

375 Kč pro děti s nepovinným předškolním vzděláváním, které dochází do mateřské školy (IZS a dalších určených profesí, logopedická třída).

0 Kč pro děti, kterým není umožněna přítomnost v mateřské škole.

Výše školného za měsíc květen je pro děti, kterým nebyla umožněna do 9. 5. 2021 přítomnost v mateřské škole, stanovena na 380 Kč.