středa, 20 leden 2021 14:41

Třída Modrá pomněnka bude od 21. 1. 2021 do odvolání uzavřena z důvodu výskytu onemocnění COVID - 19.

 

Děkujeme za pochopení

středa, 06 leden 2021 10:18

Z DŮVODU STÁVAJÍCÍ EPIDEMIOLOGICKÉ SITUACE SE RUŠÍ PLÁNOVANÝ PŘEDPLAVECKÝ VÝCVIK.

pondělí, 02 listopad 2020 13:15

Vážení rodiče,

 

v souvislosti se stávající epidemiologickou situací se ruší všechny plánované akce školy a dílčí vzdělávací programy školy.

Uskuteční se pouze akce v rámci jednotlivých tříd.

středa, 09 září 2020 10:23

OD 10. 9. 2020 JE MOŽNÝ VSTUP  DO VNITŘNÍCH PROSTOR BUDOVY MATEŘSKÉ ŠKOLY POUZE V ROUŠKÁCH.

 

PERSONÁL A DĚTI MATEŘSKÉ ŠKOLY ROUŠKY MÍT NEMUSÍ.

středa, 26 srpen 2020 12:19
 • Zveřejňování aktuálních informací o stanovených hygienických a protiepidemických pravidlech bude na webových stránkách mateřské školy www.mspestrokvitek.cz.
 • Použití roušek a další protiepidemická pravidla mohou být zaváděna v návaznosti na tzv. semafor.
 • Před vstupem do prostor mateřské školy je nutná dezinfekce rukou.
 • Při prvním vstupu dítěte do třídy se nevyžaduje prohlášení o bezinfekčnosti.
 • Dítě po vstupu do třídy si okamžitě umyje ruce vodou a tekutým mýdlem - důkladně (20 až 30 sekund).
 • Doprovod dítěte se v budově mateřské školy zdržuje pouze ve vstupní chodbě, na schodišti a v šatně, zde se řídí opatřeními vyplývajících ze semaforu.
 • Doprovod dítěte se zdržuje v budově mateřské školy po nezbytně nutnou dobu.
 • Dítě bude mít v šatní skříňce připravenou roušku pro případ podezření na výskyt COVID -19.
 • Pokud se vyskytnou příznaky infekčního onemocnění již při příchodu dítěte do školy – dítě nebude vpuštěno do třídy.
 • Pokud se příznaky infekčního onemocnění vyskytnou v průběhu přítomnosti dítěte ve škole; neprodleně dojde k poskytnutí roušky a umístění do předem připravené samostatné místnosti a současně informování zákonného zástupce dítěte s ohledem na bezodkladné vyzvednutí dítěte ze školy. Zákonný zástupce musí telefonicky kontaktovat praktického lékaře, který rozhodne o dalším postupu.
 • Návrat do kolektivu je možný nejdříve za 10 dní od prvních příznaků onemocnění. 
 • Dítěti s přetrvávajícími příznaky infekčního onemocnění, které jsou projevem chronického onemocnění, včetně alergického onemocnění (rýma, kašel), je umožněn vstup do školy pouze v případě, prokáže-li, že netrpí infekční nemocí potvrzením od lékaře nebo čestným prohlášením.
 • Pokud je v důsledku krizových nebo mimořádných opatření nebo z důvodu nařízení karantény znemožněna osobní přítomnost ve škole většiny dětí s povinným předškolním vzděláváním, poskytuje škola pro uvedené děti vzdělávání distančním způsobem. Děti s povinným předškolním vzděláváním mají povinnost se distančně vzdělávat.