Mgr. Dana Slámová

pondělí, 04 říjen 2021 07:53

PODZIMNÍ PRÁZDNINY

Vážení rodiče,

ve dnech 27. 10. a 29. 10. 2021 budou podzimní prázdniny ZŠ. V uvedené dny bude provoz mateřské školy zajištěn pouze na hlavní budově Družstevní čtvrť, budova Žižkova bude uzavřena. Provoz na hlavní budově bude zajištěn pro děti z obou budov.                                                                                                                 

pátek, 24 září 2021 06:59

ČTENÍ S BABIČKOU

V měsíci říjnu se v mateřské škole uskuteční v rámci projektu města Hodonína s názvem "Úcta, tolerance, přátelství dětí" aktivita ČTENÍ S BABIČKOU. Chtěli bychom požádat babičky dětí, zda by mohly přicházet číst pohádku dětem před odpočinkem. Cílem aktivity je užší spolupráce dětí a seniorů, podpora čtení v rodině, kladný vztah ke knihám a rozvoj předčtenářské gramotnosti. Z projektu byly zakoupeny pohádkové knihy.

středa, 25 srpen 2021 12:50

ŠKOLNÍ ROK 2021-2022

PROVOZ MŠ V SOUVISLOSTI S PROBÍHAJÍCÍ PANDEMIÍ ONEMOCNĚNÍ COVID - 19

 • Pro všechny osoby nacházející se v budově školy platí povinnost zakrytí úst a nosu respirátory (standarty dle MO MZd).
 • Děti nemají povinnost nosit roušky.
 • Dítě bude přivádět a odvádět pouze jedna doprovázející osoba.
 • Před vstupem do prostor mateřské školy je nutná dezinfekce rukou.
 • Při prvním vstupu dítěte do třídy se nevyžaduje prohlášení o bezinfekčnosti.
 • Dítě po vstupu do třídy si okamžitě umyje ruce vodou a tekutým mýdlem - důkladně (20 až 30 sekund).
 • Doprovod dítěte se v budově mateřské školy zdržuje pouze ve vstupní chodbě, na schodišti a v šatně.
 • Doprovod dítěte se zdržuje v budově mateřské školy po nezbytně nutnou dobu.
 • Dítě bude mít v šatní skříňce v sáčku dvě náhradní roušky.
 • Nikdo s příznaky infekce dýchacích cest, které by mohly odpovídat známým příznakům COVID-19 (zvýšená tělesná teplota, kašel, náhlá ztráta chuti a čichu, jiný příznak akutní infekce dýchacích cest) nesmí do školy vstoupit.
 • Pokud se vyskytnou příznaky infekčního onemocnění již při příchodu dítěte do školy – dítě nebude vpuštěno do třídy.
 • Pokud se příznaky infekčního onemocnění vyskytnou v průběhu přítomnosti dítěte ve škole; neprodleně dojde k poskytnutí roušky a umístění do předem připravené samostatné místnosti a současně informování zákonného zástupce dítěte s ohledem na bezodkladné vyzvednutí dítěte ze školy. Zákonný zástupce musí telefonicky kontaktovat praktického lékaře, který rozhodne o dalším postupu.
 • Dítěti s přetrvávajícími příznaky infekčního onemocnění, které jsou projevem chronického onemocnění, včetně alergického onemocnění (rýma, kašel), je umožněn vstup do školy pouze v případě, prokáže-li, že netrpí infekční nemocí potvrzením od lékaře.
 • Pokud je v důsledku krizových nebo mimořádných opatření nebo z důvodu nařízení karantény znemožněna osobní přítomnost ve škole většiny dětí s povinným předškolním vzděláváním, poskytuje škola pro uvedené děti vzdělávání distančním způsobem. Děti s povinným předškolním vzděláváním mají povinnost se distančně vzdělávat.
 • Podle aktuálně platného ochranného opatření Ministerstva zdravotnictví ČR, děti do 6 let, které se vracejí ze zemí s vysokým, velmi vysokým nebo extrémním rizikem nákazy jsou po vstupu na území ČR povinné zůstat v samoizolaci 7 dnů, respektive 10 dnů. Děti od 6 let se nejdříve 5. den, resp. 10. den v případě návratu ze zemí extrémního rizika nákazy, nejpozději však 14. den, musí podrobit RT-PCR testu na stanovení přítomnosti viru SARS-CoV-2. Do doby výsledku RT-PCR testu na stanovení přítomnosti viru SARS-CoV-2 musejí setrvat v samoizolaci.