čtvrtek, 05 březen 2020 08:37

POVINNÉ PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ

Povinné předškolní vzdělávání

Od počátku školního roku, který následuje po dni, kdy dítě dosáhne pátého roku věku do zahájení povinné školní docházky.

Děti narozené od 1. 9. 2013 do 31. 8. 2015.

Zákonný zástupce dítěte je povinen přihlásit dítě k zápisu k předškolnímu vzdělávání.

Více z této kategorie: ZÁPIS DĚTÍ DO MATEŘSKÉ ŠKOLY »