úterý, 04 květen 2021 06:27

PROVOZ MATEŘSKÉ ŠKOLY OD 10. 5. 2021

Mateřská škola bude otevřena od 10. 5. 2021 pro všechny děti za daných hygienických opatření.

Chtěli bychom požádat rodiče, aby nám pomohli zvládnout hygienické podmínky k zajištění provozu.

Děkujeme

Podmínky provozu MŠ

  • Pro všechny osoby nacházející se před budovou a v budově školy platí povinnost zakrytí úst a nosu respirátory (standarty dle MO MZd).
  • Děti nemají povinnost nosit roušky.
  • Děti nemají povinnost se testovat.
  • Dítě bude přivádět a odvádět pouze jedna doprovázející osoba.
  • Do budovy mateřské školy se bude vstupovat jednotlivě.
  • Doprovázející osoba se v prostorách mateřské školy i zahrady MŠ zdržuje pouze po nezbytně nutnou dobu.
  • Při vstupu do budovy mateřské školy je nutná dezinfekce rukou.
  • Dítě musí mít v šatní skříňce v sáčku dvě náhradní roušky.
  • Nikdo s příznaky infekce dýchacích cest, které by mohly odpovídat známým příznakům COVID-19 (zvýšená tělesná teplota, kašel, náhlá ztráta chuti a čichu, jiný příznak akutní infekce dýchacích cest) nesmí do školy vstoupit.

Provoz tříd od 10. 5. 2021

MODRÁ POMNĚNKA

6:00 – 16:00

ŽLUTÁ PAMPELIŠKA

7:30 – 15:30

RŮŽOVÁ RŮŽIČKA

7:30 – 15:30

ČERVENÝ VLČÍ MÁK

7:00 – 16:00

ZELENÝ ČTYŘLÍSTEK

7:00 – 16:00

ORANŽOVÝ TULIPÁN

7:00 – 16:00

BÍLÁ KOPRETINA

6:00 – 16:00

 

Chtěli bychom požádat rodiče, zda by mohli přivádět a odvádět děti pouze do své třídy podle provozu tříd.

Děkujeme