pátek, 15 červenec 2022 09:07

INFORMATIVNÍ SCHŮZKA PRO RODIČE

V měsíci září se uskuteční INFORMATIVNÍ SCHŮZKY PRO RODIČE.

Na budově Družstevní čtvrť se schůzka uskuteční v úterý 6. 9. 2022 v 15:30 hod. ve třídě Modrá pomněnka, na budově Žižkova ve čtvrtek 8. 9. 2022 v 15:30 hod. ve třídě Oranžový tulipán.

Bude projednáván školní řád a další organizační záležitosti provozu a chodu mateřské školy.                                

Informativní schůzka se týká nově přijatých dětí i dětí, které již mateřskou školu navštěvují. 

 

Po schůzce budou následovat schůzky v jednotlivých třídách.