středa, 26 květen 2021 08:23

INFORMACE PRO RODIČE DĚTÍ ODCHÁZEJÍCÍCH DO 1. TŘÍDY ZŠ

Rodiče dětí, které nastoupí od 1. 9. 2021 do 1. třídy ZŠ v Hodoníně, budou mít možnost si podat žádost o poskytnutí finančního daru k pokrytí nákladů spojených s nástupem dítěte do 1. třídy ZŠ.

Žádost podává žadatel na oddělení školství a mládeže odboru sociálních věcí a školství.

Termín pro podání žádosti je od 1. 7. do 31. 8. 2021.