Aktuality

Mateřská škola Hodonín, Družstevní čtvrť 3149, příspěvková organizace

 

Seznam přijatých dětí na školní rok 2021/2022

 

registrační číslo

výsledek

  registrační číslo

výsledek

MŠ – DR – 4/2021

přijat/a

MŠ – DR – 42/2021

přijat/a

MŠ – DR – 5/2021

přijat/a

MŠ – DR – 43/2021

přijat/a

MŠ – DR – 7/2021

přijat/a

MŠ – DR – 46/2021

přijat/a

MŠ – DR – 9/2021

přijat/a

MŠ – DR – 47/2021

přijat/a

MŠ – DR – 11/2021

přijat/a

MŠ – DR – 48/2021

přijat/a

MŠ – DR – 12/2021

přijat/a

MŠ – DR – 49/2021

přijat/a

MŠ – DR – 13/2021

přijat/a

MŠ – DR – 50/2021

přijat/a

MŠ – DR – 14/2021

přijat/a

MŠ – DR – 52/2021

přijat/a

MŠ – DR – 15/2021

přijat/a

MŠ – DR – 55/2021

přijat/a

MŠ – DR – 17/2021

přijat/a

MŠ – DR – 57/2021

přijat/a

MŠ – DR – 19/2021

přijat/a

MŠ – DR – 58/2021

přijat/a

MŠ – DR – 20/2021

přijat/a

MŠ – DR – 60/2021

přijat/a

MŠ – DR – 21/2021

přijat/a

MŠ – DR – 61/2021

přijat/a

MŠ – DR – 23/2021

přijat/a

MŠ – DR – 62/2021

přijat/a

MŠ – DR – 24/2021

přijat/a

MŠ – DR – 63/2021

přijat/a

MŠ – DR – 25/2021

přijat/a

MŠ – DR – 64/2021

přijat/a

MŠ – DR – 29/2021

přijat/a

MŠ – DR – 65/2021

přijat/a

MŠ – DR – 30/2021

přijat/a

MŠ – DR – 66/2021

přijat/a

MŠ – DR – 32/2021

přijat/a

MŠ – DR – 67/2021

přijat/a

MŠ – DR – 34/2021

přijat/a

MŠ – DR – 68/2021

přijat/a

MŠ – DR – 35/2021

přijat/a

MŠ – DR – 70/2021

přijat/a

MŠ – DR – 36/2021

přijat/a

MŠ – DR – 73/2021

přijat/a

MŠ – DR – 38/2021

přijat/a

MŠ – DR – 74/2021

přijat/a

MŠ – DR – 40/2021

přijat/a

 

V Hodoníně dne 2. 6. 2021

 

Mgr. Dana Slámová

ředitelka mateřské školy

 

Informativní schůzka pro rodiče nově přijatých dětí

 

Ve středu 23. června 2021 v 15:00 hod. ve třídě „Modrá pomněnka“ na budově Družstevní čtvrť se uskuteční

informativní schůzka pro rodiče nově přijatých dětí.

Rodiče získají podrobnější informace o provozu a organizaci mateřské školy, o zařazení dětí  do jednotlivých tříd.

Přijďte, prosím, bez dětí a pouze jeden z rodičů.

Děkujeme

 

 

Rodiče dětí, které nastoupí od 1. 9. 2021 do 1. třídy ZŠ v Hodoníně, budou mít možnost si podat žádost o poskytnutí finančního daru k pokrytí nákladů spojených s nástupem dítěte do 1. třídy ZŠ.

Žádost podává žadatel na oddělení školství a mládeže odboru sociálních věcí a školství.

Termín pro podání žádosti je od 1. 7. do 31. 8. 2021.

 

čtvrtek, 20 květen 2021 13:34

ŽÁDOST

Napsal(a)

Žádáme rodiče o spolupráci při zajištění bezpečnosti dětí a zaměstnanců mateřské školy v souvislosti s opakovanou hrozbou útoku na školní zařízení:

 • Do budovy vcházejte jednotlivě.
 • Do budovy nepouštějte cizí osoby.
 • O pohybu podezřelých osob informujte, prosím, zaměstnance mateřské školy.

                                                              Děkujeme

čtvrtek, 20 květen 2021 13:32

ZAHRADA PRO VEŘEJNOST

Napsal(a)

Zahrada pro veřejnost bude otevřena od 1. 6. 2021.

úterý, 04 květen 2021 06:27

PROVOZ MATEŘSKÉ ŠKOLY OD 10. 5. 2021

Napsal(a)

Mateřská škola bude otevřena od 10. 5. 2021 pro všechny děti za daných hygienických opatření.

Chtěli bychom požádat rodiče, aby nám pomohli zvládnout hygienické podmínky k zajištění provozu.

Děkujeme

Podmínky provozu MŠ

 • Pro všechny osoby nacházející se před budovou a v budově školy platí povinnost zakrytí úst a nosu respirátory (standarty dle MO MZd).
 • Děti nemají povinnost nosit roušky.
 • Děti nemají povinnost se testovat.
 • Dítě bude přivádět a odvádět pouze jedna doprovázející osoba.
 • Do budovy mateřské školy se bude vstupovat jednotlivě.
 • Doprovázející osoba se v prostorách mateřské školy i zahrady MŠ zdržuje pouze po nezbytně nutnou dobu.
 • Při vstupu do budovy mateřské školy je nutná dezinfekce rukou.
 • Dítě musí mít v šatní skříňce v sáčku dvě náhradní roušky.
 • Nikdo s příznaky infekce dýchacích cest, které by mohly odpovídat známým příznakům COVID-19 (zvýšená tělesná teplota, kašel, náhlá ztráta chuti a čichu, jiný příznak akutní infekce dýchacích cest) nesmí do školy vstoupit.

Provoz tříd od 10. 5. 2021

MODRÁ POMNĚNKA

6:00 – 16:00

ŽLUTÁ PAMPELIŠKA

7:30 – 15:30

RŮŽOVÁ RŮŽIČKA

7:30 – 15:30

ČERVENÝ VLČÍ MÁK

7:00 – 16:00

ZELENÝ ČTYŘLÍSTEK

7:00 – 16:00

ORANŽOVÝ TULIPÁN

7:00 – 16:00

BÍLÁ KOPRETINA

6:00 – 16:00

 

Chtěli bychom požádat rodiče, zda by mohli přivádět a odvádět děti pouze do své třídy podle provozu tříd.

Děkujeme

 

čtvrtek, 29 duben 2021 12:12

PROVOZ MŠ - HLAVNÍ PRÁZDNINY

Napsal(a)

Vážení rodiče,

provoz mateřských škol Města Hodonína v měsících červenci a srpnu 2021 bude zajištěn následovně:

 

Mateřská škola

 

Termín provozu

MŠ Lužní

1. 7. – 16. 7. 2021

MŠ Mozaika

19. 7. – 30. 7. 2021

MŠ Družstevní čtvrť

2. 8. – 6. 8. 2021

MŠ Jilemnického

9. 8. – 20. 8. 2021

 

Prázdninový provoz začíná dnem 1. 7. 2021.

Mateřské školy budou uzavřeny od 23. 8. – 31. 8. 2021.

Školní rok 2021/2022 začíná dnem 1. 9. 2021.

pátek, 19 březen 2021 13:34

ŠKOLNÉ

Napsal(a)

Vážení rodiče,

z důvodu uzavření mateřské školy je výše školného za měsíc březen stanovena na 0 Kč.

Výše školného za měsíc duben je stanovena na:

375 Kč pro děti s nepovinným předškolním vzděláváním, které dochází do mateřské školy (IZS a dalších určených profesí, logopedická třída).

0 Kč pro děti, kterým není umožněna přítomnost v mateřské škole.

Výše školného za měsíc květen je pro děti, kterým nebyla umožněna do 9. 5. 2021 přítomnost v mateřské škole, stanovena na 380 Kč.