Mgr. Dana Slámová

Mgr. Dana Slámová

pátek, 05 březen 2021 13:07

DISTANČNÍ VZDĚLÁVÁNÍ

Milí rodiče,

 

distanční vzdělávání pro předškoláky probíhá prostřednictvím třídních e-mailů.

Pro všechny děti Vám nabízíme inspirativní náměty činností, které můžete dělat s dětmi doma:

 

https://edu.ceskatelevize.cz/stupen-vzdelani/predskolni

 

https://hlaskovanislipankem.cz/logopedicka-cviceni/

https://www.youtube.com/results?search_query=jog%C3%ADncihttps://casopischytrolin.webnode.cz/

 

https://www.napadyproanicku.cz/pracovni-listy-a-sablony/pracovni-listy

 

http://www.vytvarne-namety.cz

 

https://www.vesela-chaloupka.cz/kreativni-inspirace/

pondělí, 01 březen 2021 12:25

ZÁPIS DĚTÍ DO MATEŘSKÉ ŠKOLY

Zápis dětí do mateřské školy na školní rok 2021/2022

s datem přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání od 1. 9. 2021 se uskuteční bez přítomnosti dětí a zákonných zástupců

Žádosti:

 • Lze stáhnout z webových stránek MŠ www.mspestrokvitek.cz (složka DOKUMENTY)
 • Osobně vyzvednout v MŠ od 26. 4. 2021 na budově Družstevní čtvrť i na budově Žižkova

Vyplnění žádosti:

 • Čitelně, nejlépe strojově
 • Datum přijetí dítěte do MŠ uveďte: od 1. 9. 2021
 • K žádosti je třeba doložit kopii rodného listu
 • U dětí se speciálními vzdělávacími potřebami je třeba doložit i doporučení školského poradenského zařízení
 • Povinné je dodat k žádosti potvrzení od lékaře o očkování dítěte

Všechny důležité údaje je nutné vyplnit!

K žádosti je k dispozici na webových stránkách ve složce DOKUMENTY tiskopis Formulář k zápisu, do kterého je možné uvést požadavky – budova, třída apod.

Podání žádosti:

1. Bez osobní účasti od 2. 5. do 16. 5. 2021:

Vyplněné a podepsané dokumenty (žádost, potvrzení o očkování, kopii rodného listu, děti se speciálními vzdělávacími potřebami kopii doporučení školského poradenského zařízení, popř. formulář s požadavky) je možné doručit:

a) do datové schránky školy - 4tqkrfi

b) poštou - na adresu školy

2. Osobně 11. 5. – 12. 5. 2021 od 8:00 – 15:30 hod. na budovu Družstevní čtvrť

Postup při osobním podání žádosti:

 • Žadatel zazvoní na ředitelnu, poté bude vpuštěn do vestibulu
 • Vstupuje se vždy jednotlivě
 • Všechny vyplněné a podepsané dokumenty (žádost, potvrzení o očkování, kopii rodného listu, děti se speciálními vzdělávacími potřebami kopii doporučení školského poradenského zařízení, popř. formulář s požadavky) žadatel v obálce vhodí do připravené schránky

Rozhodnutí o přijetí:

REGISTRAČNÍ ČÍSLA s dalšími informacemi VÁM BUDOU SDĚLENA PROSTŘEDNICTVÍM E-MAILU NEBO TELEFONICKY.

Rozhodnutí o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání bude oznámeno zveřejněním seznamu uchazečů pod přiděleným registračním číslem na webových stránkách školy www.mspestrokvitek.cz.

Předpokládaný den zveřejnění seznamu přijatých uchazečů pod přiděleným registračním číslem je 2. 6. 2021.

sobota, 27 únor 2021 08:19

UZAVŘENÍ MATEŘSKÉ ŠKOLY

Vážení rodiče,

z důvodu vládního nařízení bude od 1. 3. 2021 do 21. 3. 2021 mateřská škola uzavřena.

Tímto Vám vzniká nárok na ošetřovné.

Ošetřovné Vám nepotvrzuje škola. Podrobné informace o ošetřovném naleznete na webových stránkách https://www.mpsv.cz/web/cz/osetrovne.

Uzavřením školy vzniká dětem s povinným předškolním vzděláváním povinnost se distančně vzdělávat.

Informace k distančnímu vzdělávání budou zaslány na e-maily rodičů dětí s povinným předškolním vzděláváním.

Po dobu uzavření mateřské školy nebudeme vařit ani pro cizí strávníky.

 

Děkujeme za pochopení

 

Pro děti rodičů, kteří pracují ve složkách IZS a dalších určených profesí, bude v provozu MŠ Jánošíkova.

 

pondělí, 02 listopad 2020 13:15

INFORMACE

Vážení rodiče,

 

v souvislosti se stávající epidemiologickou situací se ruší všechny plánované akce školy a dílčí vzdělávací programy školy.

Uskuteční se pouze akce v rámci jednotlivých tříd.

 • Zveřejňování aktuálních informací o stanovených hygienických a protiepidemických pravidlech bude na webových stránkách mateřské školy www.mspestrokvitek.cz.
 • Použití roušek a další protiepidemická pravidla mohou být zaváděna v návaznosti na tzv. semafor.
 • Před vstupem do prostor mateřské školy je nutná dezinfekce rukou.
 • Při prvním vstupu dítěte do třídy se nevyžaduje prohlášení o bezinfekčnosti.
 • Dítě po vstupu do třídy si okamžitě umyje ruce vodou a tekutým mýdlem - důkladně (20 až 30 sekund).
 • Doprovod dítěte se v budově mateřské školy zdržuje pouze ve vstupní chodbě, na schodišti a v šatně, zde se řídí opatřeními vyplývajících ze semaforu.
 • Doprovod dítěte se zdržuje v budově mateřské školy po nezbytně nutnou dobu.
 • Dítě bude mít v šatní skříňce připravenou roušku pro případ podezření na výskyt COVID -19.
 • Pokud se vyskytnou příznaky infekčního onemocnění již při příchodu dítěte do školy – dítě nebude vpuštěno do třídy.
 • Pokud se příznaky infekčního onemocnění vyskytnou v průběhu přítomnosti dítěte ve škole; neprodleně dojde k poskytnutí roušky a umístění do předem připravené samostatné místnosti a současně informování zákonného zástupce dítěte s ohledem na bezodkladné vyzvednutí dítěte ze školy. Zákonný zástupce musí telefonicky kontaktovat praktického lékaře, který rozhodne o dalším postupu.
 • Návrat do kolektivu je možný nejdříve za 10 dní od prvních příznaků onemocnění. 
 • Dítěti s přetrvávajícími příznaky infekčního onemocnění, které jsou projevem chronického onemocnění, včetně alergického onemocnění (rýma, kašel), je umožněn vstup do školy pouze v případě, prokáže-li, že netrpí infekční nemocí potvrzením od lékaře nebo čestným prohlášením.
 • Pokud je v důsledku krizových nebo mimořádných opatření nebo z důvodu nařízení karantény znemožněna osobní přítomnost ve škole většiny dětí s povinným předškolním vzděláváním, poskytuje škola pro uvedené děti vzdělávání distančním způsobem. Děti s povinným předškolním vzděláváním mají povinnost se distančně vzdělávat.