Mgr. Dana Slámová

Mgr. Dana Slámová

Vážení rodiče,

 

podle pokynu MŠMT Vás musíme upozornit na pravidla ochranného opatření týkající se návratu ze zahraničí.

Od 9. 7. 2021 jsou zákonní zástupci při nástupu dítěte do mateřské školy povinni informovat mateřskou školu, zda dítě pobývalo v zahraničí a ve které zemi.

Dítě ve věku do 6 let, které bylo na zahraniční dovolené v zemi s velmi vysokým rizikem nákazy, má povinnost zůstat v samoizolaci po dobu 7 dnů od vstupu do ČR, v zemi s extrémním rizikem nákazy po dobu 10 dnů od vstupu do ČR.

Dítě, které dovršilo 6 let věku a bylo na zahraniční dovolené v uvedených zemích, se musí před nástupem do mateřské školy prokázat negativním PCR testem.

 

Mateřská škola nesmí umožnit osobní přítomnost dětí, které se vrátily ze zahraniční dovolené z uvedených zemí a nedodrží daná pravidla.

 

Děkujeme za pochopení a za spolupráci

čtvrtek, 24 červen 2021 09:14

PODĚKOVÁNÍ

Vážení rodiče,

 

děkujeme Vám za celoroční spolupráci, přejeme Vám krásné prázdniny a těšíme se na Vás a na Vaše děti v novém školním roce, který začíná dnem 1. 9. 2021.

 

KOLEKTIV MATEŘSKÉ ŠKOLY PESTROKVÍTEK

Rodiče dětí, které nastoupí od 1. 9. 2021 do 1. třídy ZŠ v Hodoníně, budou mít možnost si podat žádost o poskytnutí finančního daru k pokrytí nákladů spojených s nástupem dítěte do 1. třídy ZŠ.

Žádost podává žadatel na oddělení školství a mládeže odboru sociálních věcí a školství.

Termín pro podání žádosti je od 1. 7. do 31. 8. 2021.

 

čtvrtek, 29 duben 2021 12:12

PROVOZ MŠ - HLAVNÍ PRÁZDNINY

Vážení rodiče,

provoz mateřských škol Města Hodonína v měsících červenci a srpnu 2021 bude zajištěn následovně:

 

Mateřská škola

 

Termín provozu

MŠ Lužní

1. 7. – 16. 7. 2021

MŠ Mozaika

19. 7. – 30. 7. 2021

MŠ Družstevní čtvrť

2. 8. – 6. 8. 2021

MŠ Jilemnického

9. 8. – 20. 8. 2021

 

Prázdninový provoz začíná dnem 1. 7. 2021.

Mateřské školy budou uzavřeny od 23. 8. – 31. 8. 2021.

Školní rok 2021/2022 začíná dnem 1. 9. 2021.