Mgr. Dana Slámová

Mgr. Dana Slámová

pondělí, 03 leden 2022 13:04

PLAVÁNÍ

Předplavecká výuka pro přihlášené předškoláky bude probíhat ve dnech:

6. ledna 2022

13. ledna 2022

20. ledna 2022

27. ledna 2022

3. února 2022

10. února 2022

17. února 2022

24. února 2022

3. března 2022

17. března 2022

Odjezd:

budova Družstevní čtvrť:           10:25 hod.

budova Žižkova:                          10:30 hod.

pondělí, 03 leden 2022 13:01

ŠKOLIČKA BRUSLENÍ

Od 12. ledna 2022 bude probíhat každou středu (10 lekcí) dopoledne pro přihlášené děti ŠKOLIČKA BRUSLENÍ.

 

Odjezd:

budova Družstevní čtvrť: 8:40 (U Špaka)

budova Žižkova: 8:45 (KASÁRNA)

středa, 25 srpen 2021 12:50

ŠKOLNÍ ROK 2021-2022

PROVOZ MŠ V SOUVISLOSTI S PROBÍHAJÍCÍ PANDEMIÍ ONEMOCNĚNÍ COVID - 19

 • Pro všechny osoby nacházející se v budově školy platí povinnost zakrytí úst a nosu respirátory (standarty dle MO MZd).
 • Děti nemají povinnost nosit roušky.
 • Dítě bude přivádět a odvádět pouze jedna doprovázející osoba.
 • Před vstupem do prostor mateřské školy je nutná dezinfekce rukou.
 • Při prvním vstupu dítěte do třídy se nevyžaduje prohlášení o bezinfekčnosti.
 • Dítě po vstupu do třídy si okamžitě umyje ruce vodou a tekutým mýdlem - důkladně (20 až 30 sekund).
 • Doprovod dítěte se v budově mateřské školy zdržuje pouze ve vstupní chodbě, na schodišti a v šatně.
 • Doprovod dítěte se zdržuje v budově mateřské školy po nezbytně nutnou dobu.
 • Dítě bude mít v šatní skříňce v sáčku dvě náhradní roušky.
 • Nikdo s příznaky infekce dýchacích cest, které by mohly odpovídat známým příznakům COVID-19 (zvýšená tělesná teplota, kašel, náhlá ztráta chuti a čichu, jiný příznak akutní infekce dýchacích cest) nesmí do školy vstoupit.
 • Pokud se vyskytnou příznaky infekčního onemocnění již při příchodu dítěte do školy – dítě nebude vpuštěno do třídy.
 • Pokud se příznaky infekčního onemocnění vyskytnou v průběhu přítomnosti dítěte ve škole; neprodleně dojde k poskytnutí roušky a umístění do předem připravené samostatné místnosti a současně informování zákonného zástupce dítěte s ohledem na bezodkladné vyzvednutí dítěte ze školy. Zákonný zástupce musí telefonicky kontaktovat praktického lékaře, který rozhodne o dalším postupu.
 • Dítěti s přetrvávajícími příznaky infekčního onemocnění, které jsou projevem chronického onemocnění, včetně alergického onemocnění (rýma, kašel), je umožněn vstup do školy pouze v případě, prokáže-li, že netrpí infekční nemocí potvrzením od lékaře.
 • Pokud je v důsledku krizových nebo mimořádných opatření nebo z důvodu nařízení karantény znemožněna osobní přítomnost ve škole většiny dětí s povinným předškolním vzděláváním, poskytuje škola pro uvedené děti vzdělávání distančním způsobem. Děti s povinným předškolním vzděláváním mají povinnost se distančně vzdělávat.
 • Podle aktuálně platného ochranného opatření Ministerstva zdravotnictví ČR, děti do 6 let, které se vracejí ze zemí s vysokým, velmi vysokým nebo extrémním rizikem nákazy jsou po vstupu na území ČR povinné zůstat v samoizolaci 7 dnů, respektive 10 dnů. Děti od 6 let se nejdříve 5. den, resp. 10. den v případě návratu ze zemí extrémního rizika nákazy, nejpozději však 14. den, musí podrobit RT-PCR testu na stanovení přítomnosti viru SARS-CoV-2. Do doby výsledku RT-PCR testu na stanovení přítomnosti viru SARS-CoV-2 musejí setrvat v samoizolaci.