Vize:

Chtěli bychom být školou, do které chodí děti, rodiče i zaměstnanci rádi, být školou otevřenou, přátelskou vůči rodičům i okolní komunitě. Chtěli bychom vytvořit prostředí plné pohody, pocitu bezpečí a jistoty, rozvíjet osobnost dítěte způsobem přirozeným. Našim cílem je, aby z mateřské školy vycházely děti se schopností a chutí se vzdělávat, schopné plnohodnotně se zapojit do společnosti a uplatnit své schopnosti a dovednosti. Chtěli bychom se zaměřit na polytechnické vzdělávání dětí, podporovat zdravý životní styl a ochranu životního prostředí.

Vzdělávací cíle a záměry:

  • podporujeme vzájemné mezilidské vztahy, pohodu, bezpečí, respekt a toleranci;
  • nabízíme podnětné prostředí dle inteligencí H. Gardnera;
  • podporujeme samostatnost dítěte, řešení problémů;
  • motivujeme rodiče a ostatní partnery ke spolupráci;
  • vedeme děti ke vztahu k přírodě;
  • vedeme děti ke zdravému životnímu stylu;
  • podporujeme polytechnické vzdělávání;
  • chápeme a respektujeme odlišnosti a nadání dětí;
  • poskytujeme vzdělávání i pro děti se speciálními vzdělávacími potřebami.