Vize:

Chtěli bychom být školou, do které chodí děti, rodiče i zaměstnanci rádi, být školou otevřenou, přátelskou vůči rodičům i okolní komunitě. Chtěli bychom vytvořit prostředí plné pohody, pocitu bezpečí a jistoty, rozvíjet osobnost dítěte způsobem přirozeným. Našim cílem je, aby z mateřské školy vycházely děti se schopností a chutí se vzdělávat, schopné plnohodnotně se zapojit do společnosti a uplatnit své schopnosti a dovednosti. Chtěli bychom se zaměřit na polytechnické vzdělávání dětí, podporovat zdravý životní styl a ochranu životního prostředí.

Vzdělávací cíle a záměry: