Vize:

Snažíme se být školou, do které chodí děti, rodiče i zaměstnanci rádi, jsme školou otevřenou, přátelskou vůči rodičům i okolní komunitě. Vytváříme prostředí plné pohody, pocitu bezpečí a jistoty, rozvíjíme osobnost dítěte způsobem přirozeným. Našim cílem je, aby z mateřské školy vycházely děti se schopností a chutí se vzdělávat, schopné plnohodnotně se zapojit do společnosti a uplatnit své schopnosti a dovednosti. Podporujeme polytechnické vzdělávání dětí, vedeme děti ke zdravému životnímu stylu a ochraně životního prostředí.

Vzdělávací cíle a záměry: