V mateřské škole pracuje 17 pedagogických zaměstnanců a 11 nepedagogických zaměstnanců.

 

ředitelka: Mgr. Dana Slámová
zástupkyně ředitelky: Naděžda Helešicová
provozní školy: Jana Kühtreiberová
pedagogičtí zaměstnanci: Mgr. Helena Křižková
  Bc. Andrea Čechová
  Miloslava Gáliková
  Jitka Hamanová
  Pavlína Buchtová
  Dana Jurkovičová
  Lucie Blahová
  Tereza Mečlová
  Jana Nedvídková
  Kamila Nemčeková
  Sára Zálešáková
  Štěpánka Krupicová
 

Jolana Zapalová

Barbora Balková

Kristýna Čtvrtníček Bauer

nepedagogičtí zaměstnanci: Marie Bociánová
  Brigita Klečková
  Martina Komosná
  Veronika Maděryčová
  Vladimíra Mikesková
  Lenka Schwoiserová
  Miroslava Šurýnová
  Alena Vaňharová
 

Dagmar Výborná

Kamila Wimmerová