V mateřské škole pracuje 17 pedagogických zaměstnanců a 11 nepedagogických zaměstnanců.

 

ředitelka: Mgr. Dana Slámová
zástupkyně ředitelky: Naděžda Helešicová
provozní školy: Jana Kühtreiberová
pedagogičtí zaměstnanci: Barbora Balková
  Lucie Blahová
  Bc. Pavlína Blatová
  Pavlína Buchtová
  Bc. Andrea Čechová
  Miloslava Gáliková
  Jitka Hamanová
  Dana Jurkovičová
  Mgr. Helena Křižková
  Tereza Mečlová
  Jana Nedvídková
  Jolana Zapalová
 

Kristýna Čtvrtníček Bauer                               

Štěpánka Krupicová

Sára Zálešáková

nepedagogičtí zaměstnanci: Marie Bociánová
  Brigita Klečková
  Martina Komosná
  Veronika Maděryčová
  Vladimíra Mikesková
  Lenka Schwoiserová
  Miroslava Šurýnová
  Alena Vaňharová
 

Dagmar Výborná

Kamila Wimmerová