V mateřské škole pracuje 19 pedagogických zaměstnanců a 10 nepedagogických zaměstnanců.

 

ředitelka: Mgr. Dana Slámová
zástupkyně ředitelky: Naděžda Helešicová
provozní školy: Jana Kühtreiberová
pedagogičtí zaměstnanci: Barbora Balková
  Bc. Lucie Kratochvílová
  Bc. Pavlína Blatová
  Pavlína Buchtová
  Bc. Andrea Čechová
  Miloslava Gáliková
  Jitka Hamanová
  Dana Jurkovičová
  Mgr. Helena Křižková
  Tereza Mečlová
  Miroslava Slezáková
  Jolana Zapalová
 

Bc. Kristýna Čtvrtníček Bauer 

Štěpánka Krupicová

Kamila Wimmerová                             

Sára Zálešáková

Martina Glozová

Martina Čížková

nepedagogičtí zaměstnanci: Marie Bociánová
  Brigita Klečková
  Martina Komosná
  Veronika Maděryčová
  Vladimíra Mikesková
  Lenka Schwoiserová
  Kateřina Jochová
  Eliška Hubalíková Glosová
 

Dagmar Výborná