úterý, 04 červen 2024 12:19

PASTELKOVNÉ

Město přispěje prvňáčkům na školní potřeby i ve školním roce 2024/2025

 

I ve školním roce 2024/2025 přispěje město žákům prvních tříd hodonínských základních škol finančním darem ve výši dva a půl tisíce korun na jednoho žáka. Příspěvek (tzv. pastelkovné) bude sloužit na částečné pokrytí nákladů spojených s nástupem dítěte do první třídy základní školy. Pravidla pro poskytování příspěvku schválili již v roce 2020 radní města.

 

O příspěvek mohou požádat rodiče nebo zákonní zástupci dítěte, kteří splňují tyto podmínky:

a) dítě nastoupí od 1.9.2024 do 1. třídy základní školy v Hodoníně,

b) dítě a žadatel mají ke dni podání žádosti trvalé bydliště v Hodoníně, avšak mimo úřední adresu (adresu úřadu). Tato podmínka neplatí pro děti v Dětském domově a v náhradní rodinné péči v Hodoníně,

c) dítě a žadatel nejsou ke dni podání žádosti dlužníkem města nebo organizací zřízených a založených městem,

d) žadatel podá v době od 1.7. do 31.8.2024 žádost o poskytnutí tohoto daru,

e) žadatel předloží svůj občanský průkaz, rodný list dítěte a sdělí bankovní spojení (dar bude poskytován pouze bezhotovostně), žadatel, který není rodičem, předloží také dokument dokládající, že je mu dítě svěřeno do péče,

f) žadatel uzavře s městem Hodonín smlouvu o poskytnutí finančního daru.

 

Žádost je k dispozici na www.hodonin.cz, ve složce Aktuálně pod odborem Ekonomiky a financí (odkaz: hodonin.eu.docx (live.com)) nebo na Městském úřadě Hodonín, Národní třída 25, odbor ekonomiky a financí, v kanceláři č. 139, kde ji lze také v termínu od 1.7.2024 do 31.8.2024 osobně podat (vyřizuje p. Pavla Trávníčková).

 

Výplata pastelkovného proběhne v průběhu měsíce září 2024.

 

Ing. Marián Maňák

odbor ekonomiky a financí

Naposledy změněno úterý, 04 červen 2024 12:21