Super User

Super User

čtvrtek, 01 červen 2017 19:19

Projekt Otevřená škola

Naše škola realizuje projekt Otevřená škola, registrační číslo CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_022/0001210, podpořený z výzvy MŠMT Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování – Šablony pro MŠ a ZŠ I.

 

Projekt je zaměřen na: personální podporu (školní asistent), osobnostně sociální a profesní rozvoj pedagogů, usnadňování přechodu dětí z MŠ do ZŠ (prevence logopedických vad a problémů komunikačních schopností u dětí v MŠ, odborně zaměřená tematická setkávání a spolupráce s rodiči dětí v MŠ).

Hlavním cílem projektu je zvýšení kvality předškolního vzdělávání včetně usnadnění přechodu dětí na ZŠ.

 

Tento projekt je spolufinancován EU.

logolink op vvv ver barva cz

 

 

středa, 31 květen 2017 16:59

Dokumenty

úterý, 30 květen 2017 18:37

Projekty

Strana 1 z 2