úterý, 04 červen 2024 12:19

Město přispěje prvňáčkům na školní potřeby i ve školním roce 2024/2025

 

I ve školním roce 2024/2025 přispěje město žákům prvních tříd hodonínských základních škol finančním darem ve výši dva a půl tisíce korun na jednoho žáka. Příspěvek (tzv. pastelkovné) bude sloužit na částečné pokrytí nákladů spojených s nástupem dítěte do první třídy základní školy. Pravidla pro poskytování příspěvku schválili již v roce 2020 radní města.

 

O příspěvek mohou požádat rodiče nebo zákonní zástupci dítěte, kteří splňují tyto podmínky:

a) dítě nastoupí od 1.9.2024 do 1. třídy základní školy v Hodoníně,

b) dítě a žadatel mají ke dni podání žádosti trvalé bydliště v Hodoníně, avšak mimo úřední adresu (adresu úřadu). Tato podmínka neplatí pro děti v Dětském domově a v náhradní rodinné péči v Hodoníně,

c) dítě a žadatel nejsou ke dni podání žádosti dlužníkem města nebo organizací zřízených a založených městem,

d) žadatel podá v době od 1.7. do 31.8.2024 žádost o poskytnutí tohoto daru,

e) žadatel předloží svůj občanský průkaz, rodný list dítěte a sdělí bankovní spojení (dar bude poskytován pouze bezhotovostně), žadatel, který není rodičem, předloží také dokument dokládající, že je mu dítě svěřeno do péče,

f) žadatel uzavře s městem Hodonín smlouvu o poskytnutí finančního daru.

 

Žádost je k dispozici na www.hodonin.cz, ve složce Aktuálně pod odborem Ekonomiky a financí (odkaz: hodonin.eu.docx (live.com)) nebo na Městském úřadě Hodonín, Národní třída 25, odbor ekonomiky a financí, v kanceláři č. 139, kde ji lze také v termínu od 1.7.2024 do 31.8.2024 osobně podat (vyřizuje p. Pavla Trávníčková).

 

Výplata pastelkovného proběhne v průběhu měsíce září 2024.

 

Ing. Marián Maňák

odbor ekonomiky a financí

pátek, 31 květen 2024 13:23

Seznam přijatých dětí od školního roku 2024/2025

 

 

registrační číslo        

výsledek        

registrační číslo            

výsledek    

Z-MŠ–DR – 1/2024        

přijat/a

Z-MŠ–DR – 32/2024          

přijat/a

Z-MŠ–DR – 2/2024

přijat/a

Z-MŠ–DR – 33/2024

přijat/a

Z-MŠ–DR – 3/2024

přijat/a

Z-MŠ–DR – 36/2024

přijat/a

Z-MŠ–DR – 4/2024

přijat/a

Z-MŠ–DR – 42/2024

přijat/a

Z-MŠ–DR – 5/2024

přijat/a

Z-MŠ–DR – 44/2024

přijat/a

Z-MŠ–DR – 6/2024

přijat/a

Z-MŠ–DR – 45/2024

přijat/a

Z-MŠ–DR – 7/2024

přijat/a

Z-MŠ–DR – 46/2024

přijat/a

Z-MŠ–DR – 9/2024

přijat/a

Z-MŠ–DR – 47/2024

přijat/a

Z-MŠ–DR – 10/2024

přijat/a

Z-MŠ–DR – 49/2024

přijat/a

Z-MŠ–DR – 13/2024

přijat/a

Z-MŠ–DR – 50/2024

přijat/a

Z-MŠ–DR – 14/2024

přijat/a

Z-MŠ–DR – 51/2024

přijat/a

Z-MŠ–DR – 15/2024

přijat/a

Z-MŠ–DR – 56/2024

přijat/a

Z-MŠ–DR – 18/2024

přijat/a

Z-MŠ–DR – 57/2024

přijat/a

Z-MŠ–DR – 19/2024

přijat/a

Z-MŠ–DR – 60/2024

přijat/a

Z-MŠ–DR – 20/2024

přijat/a

Z-MŠ–DR – 61/2024

přijat/a

Z-MŠ–DR – 21/2024

přijat/a

Z-MŠ–DR – 62/2024

přijat/a

Z-MŠ–DR – 22/2024

přijat/a

Z-MŠ–DR – 63/2024

přijat/a

Z-MŠ–DR – 23/2024

přijat/a

Z-MŠ–DR – 67/2024

přijat/a

Z-MŠ–DR – 25/2024

přijat/a

Z-MŠ–DR – 69/2024

přijat/a

Z-MŠ–DR – 26/2024

přijat/a

Z-MŠ–DR – 71/2024

přijat/a

Z-MŠ–DR – 27/2024

přijat/a

Z-MŠ–DR – 72/2024

přijat/a

Z-MŠ–DR – 28/2024

přijat/a

Z-MŠ–DR – 73/2024

přijat/a

Z-MŠ–DR – 31/2024

přijat/a

Z-MŠ–DR – 75/2024

přijat/a

 

V Hodoníně dne 3. 6. 2024

 

Mgr. Dana Slámová

ředitelka mateřské školy

pátek, 31 květen 2024 13:19

Ve středu 12. června 2024 v 15:00 hod. ve třídě „Modrá pomněnka“ na budově Družstevní čtvrť se uskuteční informativní schůzka pro rodiče nově přijatých dětí.

Rodiče získají podrobnější informace o provozu a organizaci mateřské školy, o zařazení dětí do jednotlivých tříd.

 

úterý, 23 duben 2024 08:47

Prázdninový provoz  MŠ  v  Hodoníně

Červenec 2024

Srpen  2024

 

1. 7. – 14. 7.

  15. 7. – 28. 7.

  29. 7. - 11. 8.

 

   12. 8. - 25. 8.              

 

   26. 8. – 31. 8.

 

MŠ Jánošíkova 

 

  MŠ Jilemnického

 

  MŠ Družstevní čtvrť      

    MŠ Lužní

 

   všechny MŠ uzavřeny              

 

ŠKOLNÍ ROK BUDE ZAHÁJEN 2. 9. 2024