V mateřské škole pracuje 20 pedagogických zaměstnanců a 10 nepedagogických zaměstnanců.

 

ředitelka: Mgr. Dana Slámová
zástupkyně ředitelky: Naděžda Helešicová
provozní školy: Jana Kühtreiberová
pedagogičtí zaměstnanci: Barbora Balková
  Eliška Skubýová, DiS.
  Bc. Pavlína Blatová
  Pavlína Buchtová
  Bc. Andrea Čechová
  Miloslava Gáliková
  Jitka Hamanová
  Jana Nedvídková
  Tereza Mečlová
  Miroslava Slezáková
  Sára Zálešáková
  Jolana Zapalová
 

Mgr. Kristýna Čtvrtníček Bauer 

Martina Čížková

Martina Glozová                            

Štěpánka Krupicová

Martina Kvasničková

Kamila Wimmerová

nepedagogičtí zaměstnanci: Dana Jurkovičová
  Kateřina Jochová
  Brigita Klečková
  Martina Komosná
  Veronika Maděryčová
  Vladimíra Mikesková
  Lenka Schwoiserová
  Andrea Šišperová
 

Dagmar Výborná