čtvrtek, 01 červen 2017 19:19

Projekt Otevřená škola

Naše škola realizuje projekt Otevřená škola, registrační číslo CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_022/0001210, podpořený z výzvy MŠMT Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování – Šablony pro MŠ a ZŠ I.

 

Projekt je zaměřen na: personální podporu (školní asistent), osobnostně sociální a profesní rozvoj pedagogů, usnadňování přechodu dětí z MŠ do ZŠ (prevence logopedických vad a problémů komunikačních schopností u dětí v MŠ, odborně zaměřená tematická setkávání a spolupráce s rodiči dětí v MŠ).

Hlavním cílem projektu je zvýšení kvality předškolního vzdělávání včetně usnadnění přechodu dětí na ZŠ.

 

Tento projekt je spolufinancován EU.

logolink op vvv ver barva cz

 

 

Naposledy změněno čtvrtek, 01 červen 2017 19:30